_start_ita"> Besøg

 

ET BUDSKAB TIL MENNESKEHEDEN FRA DEN OVERSANSELIGE VERDEN

                
    I 1908 blev et jordisk medium kontaktet af intelligenser fra den åndelige verden. Årsagen var at man fra oversanselig side ønskede at gøre menneskeheden bekendt med en række forhold vedrørende deres oprindelse, Guds forhold til dem og kampen mellem Lyset og Mørket - det gode og det onde. Man ønskede også at meddele Kristi sande lære, befriet for århundreders tildigtninger og forvanskninger samt nogle af de guddommelige love der gælder for alle levende væsener i universet.

    På basis af en lang række spørgsmål stillede af seancekredsens deltagere ved flere seancer i perioden 1913-14, fremkom værket "Dem Licht entgegen!". Mediet virkede kun som et intuitivt-inspiratorisk redskab for de manifesterende intelligenser, uden selv hverken at slette eller lægge noget til de givne meddelelser.

    Værket giver sig således ud for at været en direkte åbenbaring fra menneskehedens åndelige ledere. De der giver sig i kast med at studere værket, må derfor ikke dømme eller fordømme, før alle værkets tanker er nøje gennemtænkte. (Gå til næste side via menuen foroven)